Kiropraktikk

1-chiropractic

Hva er kiropraktikk?

"Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder."

-Norsk Kiropraktorforening, 2013

Hva gjør en kiropraktor?

Kiropraktoren gjenoppretter og vedlikeholder funksjonen i ditt nerve-, muskel- og skjelettsystem. Dette leder til økt funksjon, økt livskvalitet og redusert smerte.

Kiropraktoren behandler deg hovedsakelig med hendene, og har forskjellige metoder og teknikker for å behandle deg. I tillegg vil du få råd om øvelser, kosthold, holdning for å bedre din generelle helse. Pasienten settes i sentrum og ingen behandling er lik, den skreddersys til den enkelte pasient.

Kiropraktoren er en del av primærhelsetjenesten i Norge. Dette betyr at du kan oppsøke kiropraktor uten henvisning fra lege. Vi er primærkontakt på lik linje som leger, tannleger og psykologer på våre respektive fagområder, og kiropraktorene ved vår klinikk er godkjent av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell.

Utdanning

Utdanningen er en universitets-Mastergrad og tar totalt 6 år, inkludert turnustjeneste. Kiropraktorer er derfor den profesjonen som har lengst utdannelse innen undersøkelse og behandling av muskel og skjelettplager.

Kiropraktikkens historie begynte i 1895 i USA da kiropraktikkens grunnlegger D.D. Palmer (1845 - 1914) postulerte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet. Norge fikk sin første kiropraktor i 1922, og Norsk Kiropraktorforening ble stiftet i 1935, og har i dag over 750 aktive medlemmer. Profesjonen er i sterk vekst og blir i stadig større grad integrert i det etablerte helsevesen.

Hvem går til kiropraktor?

Muskelskjelettlidelser er de vanligste og mest kostbare helseproblemene i Norge. Det er årsak til hver 5. legekonsultasjon og utgjør nesten to tredjedeler av landets totale sykefravær, og en tredjedel av landets uføretrygdede.

Flere og flere velger å gå til kiropraktor, nyeste undersøkelser viser at hver tredje nordmann går rett til kiropraktor for muskelskjelettplager.

Ønsker du å bestille time til kiropraktor, ring 924 16 487 eller book online.