Chiabi

MANUELL BEHANDLING LIKE EFFEKTIVT SOM MEDIKAMENTER

Manuell behandling like effektivt som medikamenter for vedvarende spenningshodepine.
Dette hevder forskere ved Akershus Universitetssykehus i en systematisk litteraturoversikt publisert i The Journal of Headache and Pain.

 

Studien foretok et systematisk søk i relevante medisinske databaser. Seks randomiserte kontrollerte forsøk ble identifisert som alle undersøkte effekten av manuell behandling for vedvarende spenningshodepine.

Metodekvaliteten av de inkluderte studiene ble vurdert etter PEDro-skalaen.

Forskerne konkluderte med en positiv effekt av manuell behandling lik trisykliske antidepressiva.

 

Dette er den første studien som evaluerer effekten av manuell behandling for vedvarende spenningshodepine. Forskerne påpeker at siden manuell behandling har en betydelig lavere risiko enn medisinering burde dette i langt større grad bli tilbudt som et behandlingsalternativ til pasienter med hodepine.

 

Førsteforfatter av studien kiropraktor og PhD-stipendiat Aleksander Chaibi har fått støtte til sin doktorgrad av Norsk Kiropraktorforenings fond for etter- og videreutdanning.

 

Litteratur:

Chaibi A, Russell MB. Manual therapies for primary chronic headaches: a systematic review of randomized controlled trials. The Journal of Headache and Pain. 2014. 15:67 doi:10.1186/1129-2377-15-67.