Covid-19. Coronavirus Outbreak Design with Virus Cell in Microscopic View on Green Background. Vector Illustration Template on Dangerous SARS Epidemic Theme for Promotional Banner or Flyer

Bli Optimal tar tiltak i tråd med anbefalinger fra Norsk Kiropraktorforening.  Følgende smitteverntiltak under COVID-19 pandemien blir tatt ved nødvendig helsehjelp:

 

Pasienten bes i tillegg om følgende

 • Avstå fra behandling dersom det har vært endringer i symptomer fra tidligere kontakt med behandler (både adekvat bedring i aktuelle symptomer, eller endring i risiko for sannsynlig smitte)
 • God hygiene før avreise hjemmefra, og ingen mellomstopp mellom hjem og behandlingssted før time
 • God planlegging av besøket slik at minst mulig tid tilbringes i klinikken
 • Bruk av hånddesinfeksjonsmiddel/håndvask ved ankomst klinikk og etter besøk
 • Unngå å berøre ansiktet under besøket
 • Legge bort telefon under hele besøket, desinfiserer eventuelt telefonskjerm når de ankommer klinikken

Venterom

 • Løst materiell/lesestoff og lignende er fjernet fra venterom og behandlingsrom, inkludert gjenstander som pasienter vanligvis kommer i fysisk kontakt. Eksempelvis kaffekokere, vannbeholdere, leker etc.
 • Kiropraktoren åpner og lukker alle dører for pasientene
 • Tilrettelegg venterom uten ventetid og minimum 2 meter mellom pasienter
 • Regelmessig vask og desinfeksjon av alle flater, håndtak mm.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/tilgang til såpevask med varmt vann tilgjengelig for pasienter
 • Kontaktløs betaling hvis mulig

Behandlingsrom og kiropraktor

 • Grundig og hyppig håndvask før og etter kontakt med pasienten
 • Bruk av engangshansker
 • Bruk av visir/ansiktsmaske
 • Arbeidsklær byttes hver dag
 • Desinfeksjon etter gjeldende regler av alt utstyr og flater (inkludert håndtak og behandlingsbenker) som pasienten kan ha vært i kontakt med
Empty woman hands isolated on white background